2014-05-30

Aixe Getxo 2014! Zorionak saridunei!

En esta cuarta edición, un jurado compuesto por seis getxotarras relacionados con distintos ámbitos de la Cultura, ha establecido 14 categorías de reconocimiento, una más que en años anteriores. Los galardonados en 2014 han sido:

Laugarren edizio honetan, Kulturaren munduarekin harremanak dituzten sei getxotarrek osatutako epaimahaiak 14 kategoria ezarri ditu goraipamenak egiteko, aurreko urteetan baino bat gehiago. 2014ko saridunak dira:

* “Ikusizko eta Ikus-entzunezko Arteak” arloan, Borja Crespo. Zinema zuzendaria eta ekoizlea, idazlea, ilustratzailea eta komikigilea.

* en “Artes Visuales y Audiovisuales”, Borja Crespo. Director y productor cinematográfico, escritor, ilustrador e historietista.* “Arte plastikoak” atalean, “Antzezaleak” Getxoko artisten taldea, udalerrian 32 urte baino gehiagoko ibilbidea duena.

* en “Artes plásticas”, el colectivo de artistas getxotarras “Antzezaleak”. Con más de 32 años de andadura en el municipio.* “Arte Eszenikoa”-n, Natalia Monge. Dantzaria, koreografoa, irakaslea eta “Organik” konpainiako zuzendaria

* en “Artes Escénicas”, Natalia Monge. Bailarina, coreógrafa, docente y directora de la compañía “Organik”.* “Musika Klasikoa eta Garaikidea” atalean, Isabel Urrutia. Piano-jotzailea eta konpositorea

* en “Música clásica y contemporánea”, Isabel Urrutia. Pianista y compositora.* “Gaur egungo Musika”-n, “El inquilino comunista”. Estatuan erreferentea den indie rok taldea eta Getxo Sounden aintzindaria.

* en “Música actual”, “El inquilino comunista”. Banda de indie rock referente en el estado y precursora del Getxo Sound.* “Literatura”-n, Elena Moreno. Idazlea eta Kazetaria.

* en “Literatura”, Elena Moreno. Escritora y Periodista.* “Diseinua”-n, Ana Roquero. Industria-diseinatzailea, “Red Dot” izen handiko nazioarteko saria jaso duena bere Jomon izeneko baxeragatik.

* en “Diseño”, Ana Roquero. Diseñadora industrial distinguida también con el prestigioso galardón internacional “Red Dot” por su vajilla Jomon.* “Arkitektura eta Eremu Publikoa” sailean, “G&C Esudio”. Getxon dauden Biscaytik proiketuaren egoitzan (Bake Eder etxaldea eta egungo Getxo Elkartegia) birgaitze lanak egin dituztenak

* en “Arquitectura y espacio público”, “G&C Estudio”. Empresa encargada de la rehabilitación de las sedes del proyecto Biscaytik en Getxo (finca Bake Eder y actual Getxo Elkartegia) .* ; “Gastronomia”-n, Martina de Zuricalday-ren gurinezko-opila. Nazioarteko mailan ezaguna den opila, ehun urte baino gehiago udalerrian egon den enpresa horrek egindakoa.

* en “Gastronomía”, el bollo de mantequilla de Martina de Zuricalday. Dulce de renombre internacional elaborado por esta empresa que cuenta con más de cien años de historia en el municipio.* “Kultura Hezkuntzan eta Baloreetan”, Paul Rios. Lokarri-Akordioaren eta kontsultaren aldeko herritarren sareko koordinatzailea.

* en “Cultura y Valores”, Paúl Ríos. Coordinador de la red ciudadana por el acuerdo y la consulta “Lokarri”.* “Berrikuntza Kultura”-n, Juan Torre. Ikusteko desgaitasuna duen argazkilariak eta kazetariak, “Ikutzeko irudiak” izenekoaren sustatzaileak.

* en “Cultura innovadora”, Juan Torre. Fotógrafo y periodista con discapacidad visual promotor de la iniciativa “Imágenes para tocar”.
* “Kultura Ondarea, hautemangarri eta hautemangaitza”-n, Algortako Portu Zaharra.

* en “Patrimonio cultural, tangible e intangible”, el Puerto Viejo de Algorta.* “Aixegaztea” saria, etorkizun handiko gazteentzat, Carlos Goikoetxea pianojotzailea.

* el premio “Aixegaztea” para jóvenes promesas, el pianista Carlos Goikoetxea.* “Ibilbide Profesional eta Artistikoa”-n, Mikel Albisu aktorea

* en “Trayectoria profesional y artística”, el actor Mikel Albisu* “Ibilbide Profesional eta Artistikoa”-n, J.J. Rapha Bilbao idazlea.

* en “Trayectoria profesional y artística”, el escritor J.J. Rapha Bilbao.


No hay comentarios: